Classes & Membership

Class Schedule

Thứ hai

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(HIEN)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

15:30 - 16:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(TRINH LE)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(CAM LINH)

Thứ ba

9:00 - 10:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(TRINH LE)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(THUY LE)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(HUYEN DANG)

Thứ tư

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

15:30 - 16:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(THU NGUYEN)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(BINH)

Thứ năm

9:00 - 10:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(THU NGUYEN)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(THUY LE)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

Thứ sáu

6:30 - 7:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(MAI NINH)

-------

12:00 - 13:00

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(AN LE)

-------

15:30 - 16:30

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(THU NGUYEN)

-------

18:15 - 19:15

Mọi trình độ
MUILTI-LEVEL CLASS
(BINH)

Thứ bảy

9:30 - 11:30

Nâng cao
ADVANCED CLASS (*)

Chủ nhật

9:30 - 11:30

Nâng cao
ADVANCED CLASS (*)

Memberships

Gói Không Giới Hạn Buổi Tập   (Unlimited Class)

1 tháng (1 month) | 1,400,000 vnđ

3 tháng (3 month) | 3,400,000 vnđ

6 tháng (6 month) | 6,400,000 vnđ

12 tháng (12 month) | 11,900,000 vnđ


Ba Ngày Cố định Trong Tuần    (3 Fixed Days Per Week)

Hai - Tư - Sáu (Mon - Wed - Fri)
Hoặc (Or)
Ba - Năm - Bảy (Tue - Thu - Sat)


1 tháng (1 month) | 950,000 vnđ

3 tháng (3 month) | 2,700,000 vnđ

6 tháng (6 tháng) | 5,100,000 vnđ

12 tháng (12 tháng) | 9,600,000 vnđ

Lớp Tập Lẻ    (Drop In Classes)

1 lớp / 1 class | 300,000 vnđ

4 lớp ( sử dụng trong vòng 1 tháng) / 4 classes (1 month valid) | 950,000 vnđ

10 lớp ( sử dụng trong vòng 3 tháng) / 10 classes (3 month valid) | 2,200,000 vnđ

20 lớp ( sử dụng trong vòng 5 tháng) / 20 classes (5 month valid) | 3,800,000 vnđ

Please note, for your best experience and well-being: