About Us

Shriyoga is a yoga studio conveniently located in the heart of District 3, Ho Chi Minh City. We offer daily weekly yoga classes, yoga teacher training programs, and wellness workshops.


At Shriyoga, you will experience the rejuvenation of your body and feel energized every day. Our team of experienced teachers are internationally qualified and have been trained by the best yoga masters in Asia. We are here to support you on your yoga journey and help you achieve your wellness goals. Join us at Shri Yoga and experience the transformative power of yoga for yourself!

Kim Nguyen | Studio Owner

E-RYT 500 & Anusara Inspired/Thai Yoga Bodywork Therapist


Cô Kim Nguyễn là một giáo viên yoga có kinh nghiệm và đang điều hành hai phòng tập Shriyoga tại Hồ Chí Minh được nhiều người biết đến. Cô luôn hướng đến việc di chuyển và luyện tập cơ thể một cách vừa phải, cân bằng.

Đến với yoga từ năm 2007 hiện cô đã có bằng huấn luyện viên yoga của hội Thể Dục Thể Thao Hồ Chí Minh, bằng Ashtanga Vinyasa của Singapore (200-YTT), bằng Anusara Yoga tại Thái Lan (500-YTT). Cô Kim là giáo viên kinh nghiệm có bằng quốc tế 200 giờ tổ chức Yoga Alliance của Mỹ ( E-RYT-200) và 500 giờ (RYT-500) có khả năng đào tạo giáo viên trong các chương trình của khóa 200 giờ quốc tế và là người thực hành và dạy thiền trong các khóa đào tạo giáo viên quốc tế và trong nước.

Đến với cô học viên luôn cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, cô có cách luyện tập cho chính mình rất uyển chuyển trong các thế nâng cao, cô luôn luôn muốn học hỏi thêm kiến thức và có tiêu chuẩn cao. Cô Kim có kỹ năng hướng dẫn các học viên tập luyện một cách lưu tâm, theo định tuyến cho an toàn. Cô rất hạnh phúc khi là một trong những người hướng dẫn yoga tại Việt Nam chú trọng căn bản vào định tuyến trong khi tập asanas và điều này đã giúp rất nhiều người tìm được sự thoải mái, niềm vui và sự phục hồi trong việc luyện tập yoga. Kim dạy lưu loát cả tiếng Việt và tiếng Anh.